Általános Üzleti Feltételek

1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetés módja, garancia
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. Háziállatok
10. Fűtés
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
12. A vendég betegsége, halála
13. A Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató jogai
17. A Szolgáltató kötelezettsége
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19. Titoktartás
20. Vis major
21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató adatai
Név: Patóhegyi Borházfalu
Cím: 8984 Petrikeresztúr, Patóhegy
Üzemeltető: Sebők Trasnporte Kft.
Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni utca 19
Cégjegyzékszám: 11-09-006558
Székhely: 2890 Tata, Agostyáni utca 19
Adószám: 11479846-2-11

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult 100% százalékban a szolgáltatás ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek
5.1. A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek:
A Szolgáltatónak a befizetett foglalót nem áll módjában visszafizetni. Amennyiben a Vendég legkésőbb érkezés napjáig írásban jelzi, hogy lemondja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 6 hónapon belül, szabad helyek függvényében felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásnál. A Vendég az általa befizetett foglalót tehát nem veszti el! Amennyiben a Vendég az érkezés napjáig nem jelzi írásban, hogy lemondja foglalását, akkor a Szolgáltató a befizetett foglalót lelakottnak tekinti, a vendég elveszti a befizetett foglalót.

5.2. Lemondási-módosítási feltételek főszezonban és a kiemelt időszakokban
A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek:
A Szolgáltatónak a befizetett foglalót nem áll módjában visszafizetni.
Kiemelt időszakok:
Húsvét,
2017. április 28 – május 1.,
Pünkösd,
2017. június 19 – augusztus 27.,
2017. október 20 – október 23.,
Karácsony,
Szilveszter
Főszezonban és kiemelt időszakban a Vendég a módosításokat vagy a lemondásokat kizárólag e-mailben, legkésőbb az érkezést megelőző 10. napig kérvényezheti . Amennyiben a Vendég az érkezési napot megelőzően legkésőbb 10 nappal e-mail útján lemondja vagy módosítja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 6 hónapon belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásánál. Amennyiben a Vendég az időpont módosítási kérelmet a visszaigazolásban feltüntetett érkezési naphoz képest a 10. napon belül küldi, vagy a Vendég bármi okból nem érkezik meg, a Szolgálgató a befizetett foglalót lelakottnak tekinti, azaz a vendég elveszti a befizetett foglalót.
5.3. Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a kerül felszámításra.
5.4. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

6. Árak
6.1. Az aktuális apartman árak a www.patohill.hu/arak/ weboldalon találhatóak.
Egyéb szolgáltatások árlistái www.patohill.hu/programok/etkezes-a-helyszinen/ weboldalon állnak rendelkezésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem, illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.patohill.hu/akciok/ weboldalon kerülnek meghirdetésre.

7. Fizetés módja, garancia
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a Borházfaluból történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; kérheti előleg megfizetését a szállásdíj illetve részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR, USD, GBP
A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra.
A www.booking.com –on foglalt szolgáltatások ára Euróban a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és előzetes SZÉP kártya befizetést is: OTP, MKB vagy K&H
7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.1. A Vendég a borházfalu apartmanjait az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni .
8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 8 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.
8.3. Előzetes egyeztetést követően a Vendégnek felár ellenében lehetősége van tartózkodását az utolsó tartózkodási napon meghosszabbítani 20:00-ig. Felár: 5.000Ft/apartman.

9. Háziállatok
9.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat bevihető, az apartmanokban a Vendég felügyeletével tartható. Azonban fontos számunkra, hogy kutyabarát vendégeinknek és kutya nélkül érkező vendégeinknek egyaránt felhőtlen pihenésben legyen része, ezért az alábbi szabályok betartása kötelező:
A Borházfalu egész területén kizárólag pórázzal sétáltassa kutyusát.
Amikor előre egyeztetett időpontban takarítónő illetve gondnok érkezik az apartmanba kutyusát kösse pórázra és vezesse ki a helységből, hogy véletlenül se támadhasson rá a személyzetre.
Kutyát őrizetlenül a házban hagyni tilos!
Zárt illetve fedett közösségi térbe, ahol ételt szolgálnak fel, higiénia előírások végett kutyát bevinni tilos!
A Borházfalu zöld területein a Vendégnek kötelező a zöld területekre vonatkozó általános szabályokat betartani!
9.2. A Szolgáltató szálláshelyére kizárólag érvényes veszettségi oltással rendelkező és vendégeink testi épségét nem veszélyeztető kutyusok hozhatók!
9.3. Háziállat érkezését foglalásnál jelezze. Felára: 2.000,- Ft/éj/háziállat. A szolgáltatás díja nem tartalmazza, az esetleges házi kedvenc által okozott károkat (ajtókaparás, párna/kanapé szétrágás, falra pisilés, stb). Ezt távozás előtt, a helyszínen készpénzben szükséges rendezni.

10. Fűtés
A fűtési szezon minden év október 15-től a következő év április 15-ig tart. Ebben az időszakban a fűtés díját az ár tartalmazza. Vendégeink biztonsága érdekében a fűtést kizárólag az apartmanok gondnoka végzi. 24 órás kályháink vannak, melyek a megfelelő befűtés esetén egész nap tartják a meleget. A fűtési időszakon kívül is van lehetőség a házak felfűtésére, előzetes kérés alapján, melynek díja 2.000 Ft/nap.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott aparmant, illetve egyéb közösségi létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. A vendég betegsége, halála
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Borházfalu területén.
14.3. A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, tisztán tartása kötelező. 14 év alatti gyermeket a tó körül ne hagyjanak egyedül. A tóban fürödni TILOS!
14.4. Az apartmanokat és a hozzá tartozó eszközöket (cserépkályha, konyhai és fürdőszobai felszerelések, grill terasz, stb.) a Vendég kizárólag saját felelősségre használhatja.
14.5.Az apartmanokban dohányozni tilos, dohányzásra kijelölt hely az apartman előtti terasz.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a Borházfaluba magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Borházfaluban, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónál, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette és az átvételről írásbeli nyilatkozat készült.

19. Titoktartás
A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

20. Vis major
Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.